Behandelingen
Buyl - Van Severen

Hieronder geven wij u graag een woordje uitleg omtrent een aantal courante behandelingen. Bij alle behandelingen wordt gewerkt onder strikte normen van hygiëne en steriliteit, dit met de modernste apparatuur en hoogwaardige materialen.

Preventie

Vroegtijdige diagnose en een optimale dagelijkse mondhygiëne voorkomen ingrijpende behandelingen op lange termijn. Tijdens de 6-maandelijkse gebitscontrole sporen we gaatjes en ontstekingen tijdig op, zodat we kleine problemen vroegtijdig kunnen behandelen.

Vullingen

Wordt een gaatje of afgebroken stuk tand vastgesteld? Dan worden deze hersteld met een witte composietvulling. Hierbij benaderen we steeds de oorspronkelijke vorm en kleur van uw tand.

Wortelkanaal behandelingen

Bij tandpijn, ontsteking of diepe aantasting van uw tand, kan het nodig zijn de tandzenuw en de daarin aanwezige bacteriën te verwijderen. Hierbij worden de zenuwkanalen van uw tand gereinigd, gedesinfecteerd en terug opgevuld met een plastisch materiaal. Onder microscoop, voeren wij nagenoeg alle wortelkanaalbehandelingen zelf uit. Bij een heel complexe situatie, verwijzen wij u tijdig door naar de endodontoloog.

Prothese

Wanneer een aantal of alle tanden ontbreken, kunnen wij uw kauwcomfort en glimlach herstellen met behulp van een volledige of partiële uitneembare tandprothese.

tandarts buyl van severen

Kroon- en brugwerk

Wanneer er veel tandweefsel verloren is gegaan en een normale tandvulling niet meer volstaat, is het plaatsen van een kroon nodig om uw tand op lange termijn te behouden. Een kroon is veel sterker dan een vulling en is steeds zeer esthetisch.

Bleken

Indien gewenst, kan een bleekprocedure uw tanden een tintje witter maken. Hiervoor dient u steeds eerst op controle te komen en worden eerst eventueel aanwezige gaatjes of ontstekingen behandeld. Enkel wanneer het gebit perfect in orde is, worden op maat gemaakte bleekbeugels voor u gemaakt, waarmee u de tanden thuis kan bleken.

Implantologie

Wanneer een tand toch verloren gaat, kan een kunstwortel (implantaat) voorzien worden om de tand te herstellen. Op het implantaat wordt een kroon geplaatst. Voor het plaatsen van een implantaat wordt u doorverwezen naar een tandarts-specialist, de parodontoloog. Het plaatsen van de kroon op het implantaat gebeurt dan terug bij ons in de praktijk.

0rthodontie

Om functionele of esthetische redenen kan het nodig zijn de stand van de tanden te corrigeren, zowel bij kinderen als volwassenen. Indien het beperkte correcties betreft bij volwassenen, kan dit in onze praktijk uitgevoerd worden. Orthodontie voor kinderen of complexe situaties bij volwassenen worden doorverwezen naar de orthodontist.

Kindertandheelkunde

Niet alleen de definitieve tanden, maar ook de melktanden van uw kind vereisen de meest zorgvuldige zorg om een goede gebits- en gelaatsontwikkeling toe te laten. De meeste zorgen kunnen perfect bij ons in de praktijk uitgevoerd worden. Voor sommige complexe behandelingen, kunnen wij uw kind tijdig doorverwijzen naar een kindertandarts.

Knarsen & Klemmen

Door tandenknarsen en/of klemmen kunnen zich aanhoudende kaakgewrichts- of kauwspier klachten ontwikkelen. Bijkomend geeft dit vaak verlies van tandmateriaal onder de vorm van slijtage of afbrekende stukjes tand. Na een analyse van de mate waarin u klemt of knars, kan dit behandeld worden al dan niet in samenwerking met een kinesist.